Wordt mijn behandeling vergoed?
Fysiotherapie wordt slechts beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Soms komt het voor dat fysiotherapie vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen en de hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar. Volg de vragen en antwoorden in onderstaand schema om te zien of en hoe je behandelingen worden vergoed.Voor een overzicht van de tarieven en vergoedingen van de verschillende behandelingen, klik graag op de desbetreffende discipline hieronder.


Fysiotherapie tijdens of na een oncologische behandeling wordt in bepaalde gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Deze moet voorkomen op de lijst met indicaties die door de overheid is opgesteld. In alle andere gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor een overzicht van vergoeding van oncologie fysiotherapie en de samenwerkende disciplines verwijzen we u naar het stroomschema. Hierin hebben we weergegeven wanneer u voor welke vergoeding in aanmerking komt. Volg de vragen en antwoorden in onderstaand schema om te zien wat in uw situatie van toepassing is. Mocht u meerdere behandelingen hebben ondergaan, zoals chemotherapie en bestraling en/of operatie dan volgt u de vragen voor radiotherapie en/of operatie. Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met de praktijk. Onze oncologie fysiotherapeuten kunnen u informeren. 

Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. Controleer graag bij uw verzekering of u ergotherapie in uw aanvullend pakket heeft. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico.

Psychologie wordt niet door de basisverzekering- of de aanvullende verzekering vergoed. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt: 

  • vergoeding van drie uur per jaar
  • Verwijzing van de (huis) arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar
  • De kosten voor diëtetiek vallen onder het verplicht eigen risico
  • Huisbezoeken worden alleen vergoed op verwijzing van de arts en mits de verwijzer de indicatie voor huisbezoek heeft vermeld op de verwijzing. 

De kosten voor diëtetiek declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars. Diëtistenpraktijk Ellen Winters heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Voor een overzicht: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dietist/dietistenpraktijk-ellen-winters/heijerstraat-29

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben gesloten dan kan je natuurlijk ook bij ons terecht, maar je verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten. 

Na deze drie uur basisverzekering kan aanspraak gemaakt worden op de aanvullende verzekering. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren. Controleer graag bij uw verzekering of u diëtetiek in uw aanvullend pakket heeft. 

Logopedie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. De kosten van logopedie vallen onder het verplichte eigen risico.