Direct een
afspraak maken

Samenwerkende disciplines (multidisciplinair)

Binnen het Expertise Centrum Oncologie zijn meerdere disciplines werkzaam welke allen gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met een oncologische aandoening, onder andere de oncologie- en oedeemfysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut, diëtiste, logopediste, podotherapeut. 

Dit betekent dat we op basis van uw hulpvraag samen met u bekijken welke zorg iemand nodig heeft en welke behandelmogelijkheden en middelen daarvoor nodig zijn. De behandeling van mensen met een oncologische aandoening verschilt per fase van de ziekte en per persoon. Alle disciplines binnen het expertise centrum oncologie zijn gespecialiseerd en hebben ervaring in het behandelen van mensen in alle fasen van een ziekteproces. Daarnaast betrekken wij, indien nodig, de naasten en/of mantelzorg in een behandelproces.

Tevens maken we gebruik van een Multidisciplinair Overleg (MDO), dit wordt later nader toegelicht. 

 

Fit bij Kanker

Het Expertise Centrum Oncologie werkt met verschillende modules. Binnen deze modules kan de zorg die u nodig heeft samengesteld worden. Dit kan enkelvoudige zorg zijn; dit houdt in dat u in behandeling bent bij 1 van onze disciplines zoals alleen de fysiotherapeut, ergotherapeut  of psycholoog etc. Dit kan ook meervoudige zorg zijn waarbij er meerdere disciplines van het expertise centrum betrokken zijn bij uw hulpvraag. Samen met u wordt er bekeken wat en wie er nodig is om toe te werken naar uw hulpvraag. 

 

Werkwijze

Voorafgaand aan een behandeltraject wordt er een uitgebreide intake gedaan. Op basis van een multi-intake vragenlijst kan er vooraf al beoordeeld worden of het wenselijk is dat de intake al direct bij meerdere disciplines plaatsvindt. Op deze manier weet u meteen wie u gaan begeleiden en waar u aan toe bent. Indien dit niet vooraf duidelijk is wordt er tijdens de intake van 1 van de disciplines gescreend wat uw hulpvraag is en wie of wat er nodig is om hier naartoe te werken. Dit wordt vervolgens met u besproken zodat u aan het einde van de intake weet waar u aan toe bent. 

 

Multidisciplinair Overleg

Maandelijks is er een multidisciplinair overleg waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Indien wenselijk kan voor dit MDO ook een huisarts, thuiszorg/buurtzorg, maar ook de cliënt zelf en zijn/haar naasten uitgenodigd worden. Uiteraard wordt van tevoren aan u toestemming gevraagd voor bespreking in het MDO.  Vervolgens worden met de betrokken disciplines de hulpvragen besproken en hoe hier door iedere discipline naartoe gewerkt kan worden.

 

Fyneon en Onconet 

De oncologie fysiotherapeuten zijn lid van FyNeOn (Fysiotherapie Netwerk Oncologie, www.fyneon.nl) en Onconet (www.oncnet.nu). Oncologie Fysiotherapeuten lid van FyNeOn en Onconet zijn opgeleid om mensen met een oncologische aandoening te behandelen. Middels bijeenkomsten en scholingen zorgen we er op deze manier voor dat we kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandelingen, zowel medisch als paramedisch.

Direct een afspraak maken