Direct een
afspraak maken
Multidisciplinaire begeleiding
Intensieve afstemming

Expertisecentrum Oncologie maakt bij elke patiënt een onderscheid in laag,- midden- en hoogcomplexe zorg. Een juiste inventarisatie (triage) bij binnenkomst zorgt dat we de juiste, meest effectieve interventies en behandelaars inzetten.

In sommige gevallen is er sprake van meervoudige ernstige problematiek, waarbij meerdere behandelaars nodig zijn en intensieve afstemming over zorg noodzakelijk is. Een gezamenlijk multidisciplinair zorgplan wordt opgesteld, waarbij ook de huisarts, POH (Praktijkondersteuner Huisarts) en specialist een rol spelen, net als betrokken disciplines als ergotherapie, diëtetiek of psychologie. Dit is tweedelijnszorg dicht bij huis, de zogenoemde 1,5 lijn. 


Multidisciplinair Overleg

Maandelijks is er een multidisciplinair overleg waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Indien wenselijk kan voor dit MDO ook een huisarts, thuiszorg/buurtzorg, maar ook de cliënt zelf en zijn/haar naasten uitgenodigd worden. Uiteraard wordt van tevoren aan u toestemming gevraagd voor bespreking in het MDO.  Vervolgens worden met de betrokken disciplines de hulpvragen besproken en hoe hier door iedere discipline naartoe gewerkt kan worden.


Direct een afspraak maken