'Specialist in de (na)zorg voor mensen met een oncologische aandoening'
Direct een
afspraak maken

Expertise Centrum Oncologie Valkenswaard

Is gespecialiseerd in de (na)zorg voor mensen met een oncologische aandoening of de gevolgen hiervan. Dit vraagt specifiek kennis van vaak meervoudige zorgproblemen. We werken daarbij samen met meerdere disciplines binnen Fysiotherapiepraktijk van Hoof, waaronder de : oncologie fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist, logopedist, psycholoog en podotherapeut. Dit zorgt ervoor dat onze lijntjes kort zijn en we samen met de patiënt bekijken waar de prioriteit ligt op dat moment. Zo kunnen we wanneer nodig andere disciplines inzetten. Het team, waaronder de oncologiefysiotherapeut kan ingeschakeld worden in alle fases van een ziekteproces en/of behandeling, namelijk:

 • Voorafgaand aan een operatie (prehabilitatie)
 • Tijdens de behandelfase (chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie, immunotherapie)
 • In de herstelfase (na afloop van de medische behandeling(en))
 • Palliatieve fase en terminale fase
 • Werk en kanker (re-integratie)

 

Omdat elke fase andere behandel doelen heeft, vraagt dit specifieke kennis en kunde van de oncologie fysiotherapeut en de samenwerkende disciplines. Bij complexe zorgcasussen bespreken we patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO).

 

Dit is Expertise Centrum Oncologie

 • Een centrum voor iedereen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan
 • Multi-monodisciplinaire diagnostiek en behandeling
 • Persoonlijke aandacht en focus op de hulpvraag = persoonsgerichte zorg!
 • Samenwerking met o.a. (huis)arts, verpleegkundig specialisten
 • Ook aandacht voor naasten en mantelzorg
 • Geen wachttijd

Wanneer Expertise Centrum Oncologie:

 • Spanningsklachten (geheugen, concentratie, planning en organisatie)
 • Pijn
 • Verminderde spierkracht 
 • Conditieverlies 
 • Vermoeidheid
 • Stug littekenweefsel
 • Lymfoedeem
 • Gewrichtsklachten / mobilieit 
 • Begeleiding bij Werk- en sporthervatting
 • Voedingsgerelateerde problematiek
 • Verwerkingsproblematiek, acceptatie, prikkelverwerking/emoties
Werkwijze: 
Bij aanmelding bij het Expertise Centrum Oncologie vindt er een triage plaats. U ontvangt digitaal enkele vragenlijsten die ons al voor de intake informatie geven over de hulpvraag en de problemen waar u mee te maken heeft. Een juiste inventarisatie bij binnenkomst zorgt dat we de juiste, meest effectieve interventies en behandelaars inzetten. Daarbij is het ook mogelijk dat een intake al plaatsvindt met meerdere behandelaars. Op deze manier kan er direct vanuit verschillende disciplines een behandelplan gemaakt worden.

Module Fit bij Kanker: Prehabilitatie (training voorafgaand aan de operatie)

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de oncologische operatie en de herstelfase die hierna volgt is uit onderzoek gebleken dat het volgen van prehabilitatie (training in de periode voorafgaand aan de operatie) zorgt voor een beter herstel, minder kans op complicaties en kortere ziekenhuisopname. 

De prehabilitatie bestaat uit revalidatie onder begeleiding van de oncologie fysiotherapeut in samenwerking met de diëtiste en de psycholoog. Voeding, bewegen en de motivatie om de gezonde leefstijl ook na de operatie te vervolgen zijn erg belangrijk. 

Module Fit bij Kanker: Tijdens Chemotherapie

Het doel van begeleiding in deze fase is het toewerken naar (volledige) hervatting van uw leven zoals; gezin, werk, sociaal, sport en hobby.

Uit onderzoek blijkt dat training tijdens de periode waarin iemand chemotherapie krijgt bijdraagt aan een mindere mate van vermoeidheid, sneller herstel na de chemotherapie, het beter kunnen verdragen van de chemotherapie en een kleiner risico op vroegtijdig stoppen of het bijstellen van de chemotherapeutische behandeling. Dit heeft een positief effect op de hervatting van sociale- sport- en werk gerelateerde activiteiten. 

Training tijdens de chemotherapie gebeurd altijd onder begeleiding van de oncologie fysiotherapeut. De oncologie fysiotherapeut heeft de kennis en kunde om trainingen op maat te maken, aan te passen en te evalueren op basis van uw belastbaarheid gedurende de gehele chemotherapie periode. Ook hebben zij de kennis van de werking en bijwerkingen van de cytostatica. Zo kunnen zij samen met u een verantwoord behandelplan opstellen en tijdig problemen of beperkingen in een trainingstraject signaleren en bespreken met u en de behandelend arts. 

Module Fit bij Kanker: Herstelfase (na afloop medische behandelingen)

De herstelfase start wanneer de medische behandelingen bij kanker zijn afgerond. Het kan wel nog zo zijn dat u voor langere tijd hormoontherapie of immunotherapie krijgt. Oncologische Revalidatie kan dan toch gestart geworden. Het doel van begeleiding in deze fase het toewerken naar (volledige) hervatting van uw leven zoals gezin, werk, sociaal, sport en hobby. De oncologie fysiotherapeut kan u begeleiden in herstel van spierkracht, conditie en vermoeidheid. De samenwerkende disciplines kunnen waar nodig ingeschakeld worden om u te ondersteunen in uw proces van herstel. 

Module Fit bij Kanker: Palliatieve en Terminale Fase

In de palliatieve,- en terminale fase vindt begeleiding plaats van mensen met een oncologische aandoening die niet meer beter kunnen worden (palliatieve fase) tot en met de laatste maanden of weken van het leven (terminale fase).

Begeleiding door de oncologie fysiotherapeut en de samenwerkende disciplines richt zich in de Palliatieve Fase op behoud van de (nog) aanwezige vaardigheden en begeleiding in een eventuele achteruitgang in vaardigheden. Begeleiding in de Terminale Fase richt zich op begeleiding in het verminderen van vaardigheden. Zowel in de Palliatieve- als Terminale Fase betrekken we de naasten en mantelzorgers bij het behandelproces. Ook hen kunnen we begeleiden en instrueren. Ook de oedeemfysiotherapeut kan in deze fase een rol spelen in bijvoorbeeld verlichting van klachten bij vochtophoping door ziekte. 

Module: Kanker en Werk (Re Integratie)

Ook hierbij komt het vaak voor dat er samengewerkt wordt met andere disciplines, zoals de ergotherapeut. Zij zijn prima instaat om samen met u te kijken wat mogelijk is en hoe u het beste uw energie kan verdelen gedurende de dag. Er wordt stil gestaan bij de belasting-belastbaarheid. Zeker omtrent vermoeidheidsklachten is dit een belangrijk onderdeel. Samen vormen we een behandelplan om u zorgvuldig te begeleiden in het traject van werkhervatting.

Deze trajecten kunnen ook aangevraagd worden door uw werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Module Educatie / Lotgenotengroep

De educatie / lotgenotengroep bestaat uit 4 of meer bijeenkomsten (afhankelijk van de behoefte), waarin de psycholoog & ergotherapeut en/of diëtist thema’s zullen bespreken. Deze thema’s zijn gebaseerd op vraagstukken die wij als zorgverleners zeer frequent in de praktijk tegenkomen. Daarnaast zullen de bijeenkomsten afgestemd zijn op de behoefte om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken die op dat moment actueel zijn voor meerdere mensen. Onderwerpen waar u aan zou kunnen denken zijn bijvoorbeeld: verwerking, emoties, prikkels, belasting-belastbaarheid bij vermoeidheid, cognitieve problemen (chemobrein) zoals: geheugen, plannen, organiseren. Haarwerk, badmode, lingerie, voeding en mantelzorgers.

 

Multidisciplinaire begeleiding

Expertisecentrum Oncologie maakt bij elke patiënt een onderscheid in laag,- midden- en hoogcomplexe zorg. Een juiste inventarisatie (triage) bij binnenkomst zorgt dat we de juiste, meest effectieve interventies en behandelaars inzetten.

In sommige gevallen is er sprake van meervoudige ernstige problematiek, waarbij meerdere behandelaars nodig zijn en intensieve afstemming over zorg noodzakelijk is. Een gezamenlijk multidisciplinair zorgplan wordt opgesteld, waarbij ook de huisarts, POH (Praktijkondersteuner Huisarts) en specialist een rol spelen, net als betrokken disciplines als ergotherapie, diëtetiek of psychologie. Dit is tweedelijnszorg dicht bij huis, de zogenoemde 1,5 lijn. Bij de aanmelding krijgt u al enkele vragenlijsten toegestuurd zodat we bij de intake informatie hebben om een goed behandelplan op te stellen.